Sairauskassa

PORIN KTV:N SAIRAUSKASSAN JÄSENEN TULEE OLLA LIITTYESSÄÄN

 • JHL:n jäsen
  Uuden jäsenen pitää toimittaa 4 kk:n kuluessa liittymisestä, tuloste omaJHL:n kohdasta jäsentiedot => henkilötiedot    www.jhl.fi
 • Toimintapiiriin kuuluvan työnantajan palveluksessa
 • Kassan jäseneksi voi liittyä myös mm. pitkiä ja/tai peräkkäisiä työsopimuksia tekevät JHL:n jäsenet (esim. sijaisuudet).
  Muuta:
 • Työsuhde ei voi olla tilapäinen tai lyhytaikainen (esim. lyhyt sijaisuus tai kesätyö).
 • Uudet työntekijät / uudet JHL:n jäsenet voivat liittyä (1.1.20 alk.) neljän kuukauden kuluessa työsuhteen / jäsenyyden alkamisesta. (31.12.19 asti 2 kuukauden kuluessa.)
 • Määräaikaisen sopimuksen päättyessä jäsenyys kassassa voi jatkua seuraavan kuukauden loppuun asti, mikäli voidaan olettaa että uusi sopimus on todennäköinen. Arvion tekee hallitus jäsenen selvityksen pohjalta.
 • Mikäli jäsen on eronnut kassasta työsopimuksen loppumisen vuoksi, voi hän uuden työsopimuksen tehtyään liittyä kassaan uutena jäsenenä. Sääntöjen mukaisia määräaikoja laskettaessa otetaan huomioon myös aikaisemmat jäsenyydet kassassa.
 • Tarkempaa tietoa saat ottamalla yhteyttä kassaan.


Jäsenyys


Liittymislomake

Porin KTV:n sairauskassa on porilaisten JHL-yhdistysten perustama työpaikkakassa. Kassan jäsenen KELA:n kanssa tapahtuva asiointi hoidetaan sairauskassassa. KELA toimittaa kassan jäsenille uudet sairausvakuutuskortit.