Sairauskassa

Ohessa vähän tiivistelmää sairauskassan infosta, joka pidettiin 10.6.15. Lopussa kassankokouksesta ilmoitus.

 

Sairauskassaan voi liittyä:

- kun tulee uutena JHL:lään (2 kk:n kuluessa liittymisestä)

- kun vakinaistetaan (2 kk:n kuluessa vakinaistamisesta)

- määräaikainen työsuhde, jos jatkumoa on yli 6 kk (2 kk:n kuluessa työsopimuksen tekemisestä) 

- työsuhde pitää olla toimintapiiriin kuuluvalla työnantajalla

 

Sairauskassan jäsenmaksun perinnän voi työnantajan puolesta lopettaa jos vaihtaa liittoa.

 

Eläkeläisjäsenyys sairauskassassa:

- Eläkeläisjäsenen on kuuluttava JHL:lään

- Eläkeläisjäsenyyttä anotaan hallitukselta ennen eläkkeen alkamista toimittamalla kopio eläkepäätöksestä

- Eläkeläisjäsenmaksu on 25 €/kk ja sen voi maksaa E/S -laskuna. Paperilaskusta menee 2 €:n laskutuslisä

- Mikäli eläkeläinen käy eläkkeelle jäätyään edelleen työssä, palkasta ei peritä sairauskassan jäsenmaksua

 

Hallitus:

- Hallitus hyväksyy uudet jäsenet aina edellisen kuun lopussa, eli jäsenyys alkaa hyväksymistä seuraavan kuun 1. päivä

- Hallituksessa on 7 varsinaista jäsentä, joilla on henkilökohtainen varajäsen

- Hallituksen jäsenet valitaan marraskuun kassankokouksessa

 

Nettisivut:

- Sairauskassan nettisivuille tulee mahdollisesti yhdistyksille oma välilehti

- Yhdistysten nettisivuille voisi laittaa linkin sairauskassan kotisivuille ja vähän infoa sairauskassasta, esim. ketä voi liittyä

 

Lisäetuudet:

- Lisäetuushakemukseen tarvitaan aina kuitti jos lasku on maksettu ja alkuperäinen lasku

- Nettisivuilta löytyy toimintaohje ja säännöt (Huom! muutoksia tulossa v. 2016)

- Toivottiin että kertymien täytyttyä, sairauskassalta tulisi tieto asiakkaalle, esim. kuitissa (sairauskassasta on nyt pyritty lähettämään kuitin mukana tieto, että kertymä on täynnä. Näitä tulee kuitenkin aika paljon, eli kehitteillä valmis kirjepohja käytännön työn helpottamiseksi.)

- Sairaalan maksukaton täytyttyä, pitää asiakkaan itse hakea katon ylitys, maksukaton ylitys pitää hakea siitä laitoksesta, jossa maksukatto tulee täyteen. Sairauskassasta voi pyytää listan maksetuista laskuista.

 

Kassankokous pidetään Ravintola Liisanpuiston auditoriossa, os. Liisankatu 20, Pori, 30.11.2015 klo 18.00. Kahvitus alkaen klo 17.30. 

Kassankokouksessa tulee olemaan sääntömuutosesityksiä joista tulee tarkemmin tietoa sairauskassan nettisivuille marraskuun loppupuolella (vk. 47). Sairauskassan nettisivuilta löytyy nyt valtakirja.

 

Terveisin

Elisa Anttila

Porin KTV:n sairauskassa

044-7210410

 

Jäsenyys

Liittymislomake

Porin KTV:n sairauskassa on porilaisten JHL-yhdistysten perustama työpaikkakassa. Kassan jäsenen KELA:n kanssa tapahtuva asiointi hoidetaan sairauskassassa. KELA toimittaa kassan jäsenille uudet sairausvakuutuskortit.

Porin KTV:n sairauskassan jäsenen tulee olla

  • JHL:n jäsen
  • Toimintapiiriin kuuluvan työnantajan palveluksessa tai eläkkeellä
  • Kassan jäseneksi voi liittyä myös mm. pitkiä ja/tai peräkkäisiä työsopimuksia tekevät JHL:n jäsenet (esim. sijaisuudet).
  • Työsuhde ei voi olla tilapäinen tai lyhytaikainen (esim. lyhyt sijaisuus tai kesätyö).
  • Uudet työntekijät / uudet JHL:n jäsenet voivat liittyä kahden kuukauden kuluessa työsuhteen / jäsenyyden alkamisesta.
  • Määräaikaisen sopimuksen päättyessä jäsenyys kassassa voi jatkua seuraavan kuukauden loppuun asti, mikäli voidaan olettaa että uusi sopimus on todennäköinen. Arvion tekee hallitus jäsenen selvityksen pohjalta.
  • Mikäli jäsen on eronnut kassasta työsopimuksen loppumisen vuoksi, voi hän uuden työsopimuksen tehtyään liittyä kassaan uutena jäsenenä. Sääntöjen mukaisia määräaikoja laskettaessa otetaan huomioon myös aikaisemmat jäsenyydet kassassa.
  • Tarkempaa tietoa saat ottamalla yhteyttä kassaan.

Toimintapiiri:
Kassan toimintapiirin muodostaa Porin kaupunkiin, sen tytäryhteisöihin Porin YH-asunnot Oy:öön, Prizztech Oy:öön, sekä Pori Energia Oy:öön, Pori Energia Sähköverkot Oy:öön, Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:öön, Porin Seudun Matkailuun, Taloustuki Kuntapalvelut Oy:öön, Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään, (ja siihen kuuluviin tytäryhteisöihin Ravanin Pesulaan ja TYKE Oy:öön), Ulvilan kaupunkiin ja Länsi-Suomen Diakonialaitokseen (Länsi- Suomen Diakonialaitoksen säätiö ja PDL-palvelut Oy), Suomen Pelastusarmeijan säätiöön/Pelastusarmeijan Päiväkotiin, Ruskatalojen palveluyhdistys ry:hyn, Porin Vanhustenkotiyhdistys ry:hyn, Svenska barnträdgården i Björneborg:iin, Rauman kaupunkiin, Länsirannikon Koulutus Oy:öön (WinNova), Merikarvian kuntaan, Pomarkun kuntaan, Luvian kuntaan, Rauman Taidemuseon säätiöön, Hopeaharjun Palvelukoti Oy:hyn, Reposaaren päiväkotiin, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n Satakunnan piiri ry:hyn, Nakkilan kuntaan, Medbit Oy:n Porin toimipisteeseen ja Recare Oy:n Annikakotiin, SAMK OY:öön ja Satakuntaliittoon työsuhteessa olevat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n jäsenet sekä tämän sairauskassan ja 8 §:ssä tarkoitettujen osakkaiden palveluksessa olevat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n jäsenet. Porin kaupunkia ja edellä mainittuja muita yhteisöjä kutsutaan näissä säännöissä työnantajaksi. Toimintapiiriin kuuluminen edellyttää, että henkilö saa työnantajalta pääasiallisen toimeentulonsa. Kassan toimintapiiriin eivät kuitenkaan kuulu henkilöt joiden työsuhde on tilapäinen ja lyhytaikainen (esim. kesätyö, harjoittelu ja työllistämistuki).

Henkilökohtaiset avustajat voivat liittyä sairauskassaan, mikäli toimintapiiriin kuuluvalta kunnalta tulee kokonaisuudessaan avustus palkanmaksua varten. Liittymistä varten pitää toimittaa kopio päätöksestä ja työsopimus.

Kassan jäseneksi voi liittyä kassan toimintapiiriin kuuluva henkilö. Jäsenyyttä on haettava 2 kuukauden kuluessa toimintapiirin ehtojen täyttymisestä.

Kassan toimintapiirin sisällä tapahtuvat työnantajamuutokset eivät oikeuta liittymään kassan jäseneksi.